Matematika

Zadaci za pripremu maturskog ispita iz matematike

Rezultati drugog kontrolnog zadatka-3e1

 1. Pavlović Milan 1
 2. Petaković Milan 4
 3. Đokić Tomislav 1
 4. Mataruga Nikola 1
 5. Rašković Radovan 3
 6. Lukić Mateja 3
 7. Radanović Nikola 1
 8. Vukotić Radomir 3
 9. Jerosimović Milić 2
 10. Ćelap Branislav 1
 11. Davogić Bojan 2
 12. Žabić Đorđe 2--
 13. Babić Zdravko 1
 14. Andonović Mihajlo 5*
 15. Vuga Nebojša 5*
 16. Rašević Miloš 2
 17. Klincov Veljko 5*
 18. Erdeljan Aleksandar 5
 19. Žabić Mirko 3
 20. Pjaca Nemanja 4
 21. Gajić Mihajlo 3
 22. Budimčić Vojin 3
 23. Stojanović Nikola 1
 24. Vukmanović Nemanja 2
 25. Andrić Nikola 2
 26. Vuletić Vladimir 3
 27. Mauna Mirko 1
 28. Zablaćanski Aleksa 2
 29. Todorović Nemanja 5-

Rezultati drugog kontrolnog zadatka-1e1

 1. Živković Marko 4
 2. Milivojević Dejan 2
 3. Milinković Ilija 2
 4. Radošević Petar 5
 5. Vislavski Danijela 4
 6. Marušić Damir 4
 7. Birovljev Filip 3
 8. Simić Dušan 3
 9. Lukić Snežana 5
 10. Tufegdžić Ognjen 5
 11. Erić Ivan 4
 12. Ilić Jovan 4
 13. Vasiljević Stefan 5
 14. Matijević Lazar 5
 15. Delić Miljan 3
 16. Maričić Filip 4
 17. Stanisavljević Nikola 4
 18. Subotić Nikola 3
 19. Knežić Minja 4
 20. Nikolić Lara 5-
 21. Laketić Luka 5
 22. Ristić Dišan 5
 23. Bošković Miona4
 24. Cicvarić Ognjen 3
 25. Nikolić Miloš4
 26. Lazanski Aleksandar 3
 27. Tešić Stefan 3
 28. Kuljančić Anđela 3
 29. Bartoš David 3
 30. Blagojević Dejan 5
 31. Bošković Nemanja 3
 32. Vujić Nikola 3
 33. Klincov Mihajlo 4
 34. Stanisavljević Stefan 3

Rezultati popravnog kontrolnog zadatka-1e1:

 1. Petar Papić 2--
 2. Stefan Tešić 1
 3. Marko Živković 3
 4. David Bartoš 2
 5. Ilija Milinković 3
 6. Jovan Ilić 1

Rezultati prvog pismenog zadatka-3e1

 1. Rašković Radovan 4
 2. Vuletić Vladimir 5-
 3. Gajić Mihajlo 4
 4. Radanović Nikola 2
 5. Vukotić Radomir 3
 6. Petaković Milan 2
 7. Andonović Mihajlo 4
 8. Davogić Bojan 2
 9. Babić Zdravko 3
 10. Stojanović Nikola 2
 11. Pjaca Nemanja 4
 12. Erdeljan Aleksandar 5-
 13. Mauna Mirko 2-
 14. Todorović nemanja 5
 15. Budimčić Vojin 3
 16. Rašević Miloš 2-
 17. Klincov veljko 4
 18. Vuga Nebojša 4
 19. Đokić Tomislav 3
 20. Pavlović Milan 1
 21. Ćelap Branislav 1
 22. Žabić Đorđe 1
 23. Marković Marko 1
 24. Žabić Mirko 1
 25. Mataruga Nikola 1
 26. Andrić Nikola 1
 27. Vukmanović Nemanja 1
 28. Zablaćanski Aleksa 1
 29. Milić jerosimović 1

Rezultati prvog kontrolnog zadatka-matematika, 4e2

 1. Milosavljević 2--
 2. Vukomanović 2--
 3. Vasić 2--
 4. Vladisavljević 2--
 5. Ćetković 5
 6. Nikolić 2
 7. Ćosić 5-
 8. Jeličić 2
 9. Milinković 5-
 10. Vrdoljak 2
 11. Marinković 2--
 12. Stanisavljević 2
 13. Pačirski 4
 14. Lazić 2
 15. Gajić 2
 16. Belić 3
 17. Markićević 2
 18. Milošević 4
 19. Bojkić 5-
 20. Holjevac 5
 21. Zablaćanski 1
 22. Simić 1
 23. Kabašaj 1
 24. Pavić 1
 25. Ostojić 1
 26. Kišgatka 1

 

Rezultati prvog kontrolnog zadatka-izabrana poglavlja matematike, 4e2

 1. Ćetković Marko 2
 2. Zablaćanski Miodrag 1
 3. Crnojakić Miloš 1
 4. Pavić Aleksandar 1
 5. Ostojić Milan 1
 6. Mirosavljević Bogdan 1
 7. Bojkić Nikola 3-
 8. Gajić Ognjen 1
 9. Milošević Dunja 4
 10. Kišgatka Saša 1
 11. Marinković Aleksandar 1
 12. Erić Mihajlo 1
 13. Stanisavljević Veljko 2
 14. Nikolić Radoje 2
 15. Vrdoljak Stefan 2
 16. Vukomanović Anja 2
 17. Ćosić Dajana 3
 18. Vladisavljević S 1
 19. Kabašaj Nemanja 2
 20. Jeličić Jovan 1
 21. Markićević Vlada 2
 22. Vasić Nenad 2
 23. Pačirski Dušan 3

Rezultati prvog kontrolnog zadatka-odeljenje 1e1 (27.9.2018)

 1. Nikolić Miloš 5
 2. Blagojević Dejan 5
 3. Knežić Minja 5
 4. Delić Miljan 5
 5. Klincov Mihajlo 5
 6. Ristić Dušan 5
 7. Marušić Damir 5
 8. Lazanski Aleksandar 4
 9. Cicvarić Ognjen 4
 10. Stanisavljević Nikola 4
 11. Maričić Filip 4
 12. Nikolić Lara 4
 13. Lukić Snežana 4
 14. Subotić Nikola 4
 15. Matijević Lazar 4
 16. Radošević Petar 4
 17. Kuljančić Anđela 4
 18. Vasiljević Stefan 4
 19. Birovljev Filip 3
 20. Vislavski Daniela 3
 21. Vujić Nikola3
 22. Simić Dušan 3
 23. Bošković Miona 3
 24. Živković Marko 3
 25. Milanović Ilija 3
 26. Laketić Luka 3
 27. Erić Ivan 3
 28. Stanisavljević Stefan 3
 29. Ilić Jovan 3
 30. Papić Petar 2
 31. Bošković Nemanja 2
 32. Topić Marina 2
 33. Tufegdžić Ognjen 2
 34. Milivojević Dejan 1
 35. Bartoš David

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prva

trigonometrija pravouglog trougla

funkcije

proporcije

test proporcije varijanta 1

test proporcije varijanta 2

vektori

rastavljanje polinoma

skracivanje razlomaka

deljenje polinoma

diskusija resenja lj

jednacine sa apsolutnim vrednostima

sistemi linearnih jednacina

 

drugi razred

diskusija resenja linearne jednacine

stepenovanje i korenovanje

kompleksan broj 1

kompleksan broj 2

kompleksan broj 3

test sistemi kvadratnih jednacina

eksponencijalne jednacine

Logaritmi

logaritamske nejednacine

pravila logaritmovanja

 

treći razred

vektori

vektori (3. razred)

svodjenje na prvi kvadrant

adicione formule

planimetrija

trigonometrijske jednačine

trigonometrijske jednačine 2

primena trigonometrije

tr. j-ne, adicione i druge formule

trigonometrijski izrazi

rešenja nekih trigonometrijskih jednačina

prizma, piramida i zarubljena piramida

obrtna tela

 

četrvrti razred

tangenta kruga

математичка индукција

progresije

trigonometrijski oblik kompleksnog broja

tok i grafik funkcije

kombinatorika

binomna formula

integral (pismeni zadatak)

 

 

Zbirka zadataka 2012 FTN