Matura

Pravilnik polaganja maturskog ispita za smer elektrotehničar telekomunikacija nalazi se na sledećem linku: Priručnici za završne i maturske ispite (Srednje stručno obrazovanje) - Elektrotehnika - Elektrotehničar telekomunikacija - maturski ispit

 


Izborni predmeti za obrazovne profile
(na nekim predmetima imate linkove za preuzimanje pitanja)

 

 

Elektrotehničar računara

 

Predmeti za praktičan ispit

1. Računarske mreže i komunikacije

2. Programiranje

3. Računari

4. Osnove automatskog upravljanja

 

Predmeti za izborni predmet

1 . Računarske mreže i komunikacije

2. Programiranje

3. Računari

4. Osnove automatskog upravljanja

5. Električna merenja i Merenja u elektronici

6. Elektronika I i Elektronika I

7. Matematika

 

 

 

Elektrotehičar za termičke i rashladne uređaje

Predmeti za praktičan rad

1. Elektrotemički uređaji

2. Rashladni uređaji

3. Osnove automatskog upravljanja

 

Predmeti za izborni predmet

1. Matematika

2. Električna merenja i Merenja u elektroenergetici

3. Elektronika i Energetska elektronika

4. Električne mašine sa ispitivanjem

5. Elektromotorni pogon

6. Elektrotermički uređaji

7. Rashladni uređaji

8. Osnove automatskog upravljanja

 

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

 

Predmeti za praktičan ispit

 

1. Modeliranje

2. Konstruisanje

 

Predmeti za Izborni predmet

1. Matematika

2. Mašinski elementi

3. Konstruisanje

4. Ispitivanje mašinskih konstrukcija

 

Arhitektonski tehničar

Način polaganja mature možete preuzeti sa sledeće veze UPUTSTVO-AT