Računari i programiranje

Računari - teorija (skripta za kontrolni)

 

Instalacije C, C++, C#

 

CodeBlocks - potrebno je za instalaciju izabrati mingw-setup.exe jer ima kompajler.

Visual Studio Express - besplatan Visual Studio

Borland 4.5 - instalacija

Instalacija Turbo C-a.

Uputstvo za instalaciju: potrebno je otpakovati arhivu i iskopirati folder TC instalacija u željeni folder i startovati program TC.exe koji se u njemu nalazi.

Noviju verziju C-a možete preuzeti ako kliknete na sledeći link Borland C++ 3.0

Napomena: ako nisu dobro podešene putanje do foldera one se mogu podesiti u sledećoj stavci glavnog menija Options->Directories...

ili možete preuzeti Turbo C 3.0 (samo otpakovati fajl na C: particiju i turbo C će raditi)

 

Dokumenta za preuzimanje:

 

Brojni sistemi

Uvod u programski jezik C

Operacije, izrazi i operatori

Osnovne biblioteke sa funkcijama

Izvorni kod igrice Pogadjanje broja

Primeri zadataka

II polugodište

Nizovi

Zadaci - matrice

Pitanja za popravni iz predmeta Osnove programiranja

Pokazivači

pokazivači-1

pokazivači-2

Zadaci sa drugog i prvog popravnog kontrolnog iz predmeta Osnove programiranja

Rad sa tekstualnim fajlovima u C-u

Primer zadatka za rad sa pokazivačima i nizovima.

C++

Klasa pravougaonik

C#

Zanimljivi tutorijali (c# + MS Access)

C# MS Access Database Tutorial