Primena računara u elektrotehnici

HTML

HTML - slike, tabele, liste, linkovi, linije - Power Point prezentacija

Skripta za HTML sa rešenim zadacima i vizuelnim prikazima

27.09.2013 - Zadaci za vežbu: Generisati putem HTML koda sledeće izglede Web strana

Vezba za kontrolni - preuzmi

CSS - primer web sajta - preuzmi

Sajtovi koji imaju kolor šeme za kreiranje web sajtova i za lakše pravljenje sopstvenih:

biblioteka kolor šema, kao i pregršt informacija o bojama: http://www.colorcombos.com/combolibrary.html

http://colorschemedesigner.com/

https://kuler.adobe.com/create/color-wheel/

Dobar excel sajt sa puno primera i vežbi

http://www.ic.ims.hr/office/excel2003/excel1.html