Elektrotehničar elektronike

Danas sve oko nas je elektronika.

Sa završenim ovim smerom znaćete da servisirate računare, mobilne telefone, televizore i ostale aparate za domaćinstvo. U fabrikama sve češće roboti zamenjuju ljude i održavanje ovih i mnogih drugih aparata se ne može zamisliti bez poznavanja elektronike.

Ako se opredelite za ovaj smer naučićete da koristite i mnogobrojne aplikacije, naučićete da programirate razne uređaje kao i klasično programiranje.

Učenici koji završe ovaj smer mogu da se zaposle u područjima industrijske proizvodnje, telekomunikacije i medicine i mnogim drugim.