Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje - obrazovni profili u četvorogodišnjem trajanju

Osposobljen je za:

  • Aktivno korišćenje računara,
  • Proces organizacije CNC mašina,
  • Primenu automatizacije u proizvodnji.

Stručna nastava se izvodi u kabinatima sa savremenim racunarima uz korišćenje programskih paketa Pro/Desktop i Pro/Engineer.

kompjutersko konstruisanje - kabinet

Neki od radova učenika

primer rada mas. konstruisanje

formula