Matura

Pravilnik polaganja maturskog ispita za smer elektrotehničar telekomunikacija nalazi se u sledećem dokumentu: priručnik

Maturski ispit polažu učenici koji su uspešno završili četvrti razred. Maturski ispit se sastoji iz :

1. Zajedničkog ispita

2. Izbornih predmeta

U okviru zajedničkog ispita učenici polažu :

- Srpski jezik i književnost

U okviru izbornih predmeta učenici polažu pojedinačne ispite iz pojedinih predmeta.

Srpski jezik i književnost se polaže pismeno.

Izborni ispiti se sastoje iz :

Usmene odbrane praktičnog rada

Usmenog ispita - izbornog predmeta

Spisak utvrđenih tema iz praktičnog rada dostavlja se učenicima na uvid nakon početka drugog polugodišta.

 

Organizacija i način polaganja maturskog ispita

Za polaganje maturskog ispita u junskom ispitnom roku, učenik podnosi prijavu odeljenskom starešini u određenom vremenskom intervalu koji odredi Škola sa prijavljenom temom za praktični ispit i nazivom izbornog predmeta.

Za polaganje maturskog ispita u avgustovskom ispitom  roku učenik podnosi prijavu prema planu koji odredi Škola- odeljenskom starešini.

Uz prijavu se prilažu svedočanstva o završenim razredima i izvod iz matične knjige rođenih.

 

Izborni predmeti za obrazovne profile
(na nekim predmetima imate linkove za preuzimanje pitanja)

 

 

Elektrotehničar računara

 

Predmeti za praktičan ispit

1. Računarske mreže i komunikacije

2. Programiranje

3. Računari

4. Osnove automatskog upravljanja

 

Predmeti za izborni predmet

1 . Računarske mreže i komunikacije

2. Programiranje

3. Računari

4. Osnove automatskog upravljanja

5. Električna merenja i Merenja u elektronici

6. Elektronika I i Elektronika I

7. Matematika

 

 

 

Elektrotehičar za termičke i rashladne uređaje

Predmeti za praktičan rad

1. Elektrotemički uređaji

2. Rashladni uređaji

3. Osnove automatskog upravljanja

 

Predmeti za izborni predmet

1. Matematika

2. Električna merenja i Merenja u elektroenergetici

3. Elektronika i Energetska elektronika

4. Električne mašine sa ispitivanjem

5. Elektromotorni pogon

6. Elektrotermički uređaji

7. Rashladni uređaji

8. Osnove automatskog upravljanja

 

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

 

Predmeti za praktičan ispit

 

1. Modeliranje

2. Konstruisanje

 

Predmeti za Izborni predmet

1. Matematika

2. Mašinski elementi

3. Konstruisanje

4. Ispitivanje mašinskih konstrukcija

 

Arhitektonski tehničar

Način polaganja mature možete preuzeti sa sledeće veze UPUTSTVO-AT