Sistemi prenosa

Sistemi prenosa

predstavljaju sisteme koji služe za prenos podataka ili govora od izvorišta do odredišta i, eventualno i najčešće, obrnuto, te su na taj način odgovorani za čitavu komunikaciju između te dve tačke. Bez sistema prenosa ne bi ni postojala komunikacija između učesnika u telekomunikacionom saobraćaju.

Materijal za kontrolni: