Tehničar za kompjutersko upravljanje

Po završetku školovanja osposobljen je za:

  • korišćenje računara u procesima konstruisanja i pripreme proizvodnje i rad na numerički upravljanim (CNC) mašinama
  • programiranje kroz CAM (Computer Aided Manufacturing) softver za automatizovano generisanje programa za upravljanje numeričkim mašinama
  • izradu kompletne tehničko - tehnološke dokumentacije