Архитектонски техничар

четворогодишњи образовни профил

Уписује се 30 ученика.

Ако се осврнемо око себе, видећемо да је чувени Аристотел био у праву када је рекао да „човека окружују природа и архитектура“. Архитектуру је сматрао на­допуном природе, а она је и данас, као наука и уметност пројектовања и обликовања зграда и других грађевина, уметничка дисциплина која има највише утицаја на наше животе.

Архитектура у ужем смислу је наука и уметност пројектовања и обликовања зграда и других грађевина. Уколико желите да закорачите у њен свет и бавите се једним од најкреативнијих занимања, архитектонски техничар је прави избор за вас. Уколико га упишете, уз савремене методе рада, изучаваћете многе занимљиве општестручне, ужестручне и изборне предмете.

Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају да:

  • разраде и презентују пројекте: високоградње, урбанистичке, конзервације и ревитализације,
  • организују изградњу и воде документацију при извођењу објеката,
  • ураде анализу цена – предмер и предрачун радова за објекат.​

Након завршеног школовања, ученици поседују компетенције које им омогућавају запослење на неком од следећих радних места: урбанистички завод, грађевинско предузеће (градилиште, технолошка разрада детаља, калкулације), пројектни биро, геодетски завод, градско комунално предузеће, грађевинска инспекција, трговина грађевинским материјалима, намештајем, опремом, агенција за продају некретнина, итд. Поред тога, они могу започети и приватну делатност у једној од најперспективнијих грана привреде, како код нас тако и у свету. Уколико ученици желе да наставе школовање и да студирају, то могу учинити на бројним факултетима и високим школама струковних студија.