Бравар-заваривач

трогодишњи образовни профил

Уписује се 30 ученика.

У току свог трогодишњег школовања ученици стичу знања и вештине израде делова и монтирање металних конструкција, процесне опреме и заваривање.

Овај образовни профил оспособљава ученике за:

 • Израду делова металних конструкција механичком обрадом
 • Спајање делова металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима
 • Израду и монтирање металне конструкције и процесне опреме
 • Контролу квалитета браварских радова према прописима и нормативима
 • Заваривање поступком електролучног и електроотпорног заваривања, гасног заваривања
 • Спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем
 • Контрола квалитета рада при заваривању

Ученици током прве године стичу практична знања у школској радионици један дан недељно. У другој години практична настава се одвија два дана недељно, а у трећој години три дана недељно у компанији која сарађује са школом.

Комбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици се на прави начин оспособљављају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

Могућности запослења после завршеног образовања су:

 • у компанијама за обраду метала
 • самосталне радионице
 • израада, монтажа и уградња металних конструкција

Даље образовање:

 • високе школе струковних студија