Електротехничар електронике

четворогодишњи образовни профил

Уписује се 30 ученика.

Образовни профил електротехничар електронике је формиран са намером да се образује универзални електротехничар, који ће с’обзиром на дијапазон суштинских знања из многих области, моћи релативно лако, да се укључи у све области рада у домену електротехнике. Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:

  • Израду, монтажу и одржавање електронских компоненти и склопова на аудио и видео уређајима, телевизорима, радиотехничкој опреми, радарима, опреми за контролу производних процеса, медицинској опреми и сл.
  • Обављање технолошких поступака у производњи пасивних, активних и електромеханичких компоненти
  • Обављање технолошких послова у примени електронских компоненти
  • Рад на мерењу и испитивању у производњи и примени електронских компоната
  • Рад на примени и изради електронских компонената

По успешном завршеном школовању ученици стичу звање ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОНИКЕ што им пружа могућности запошљавања у многим предузећима која се баве производњом електронске и телекомуникационе опреме, аудио и видео опреме, опреме за видео надзор, електронских медицинских уређаја, одржавањем те опреме или у сервисима за сервисирање те опреме. Такође, ученици могу наставити школовање на било ком факултету на ком положе пријемни испит, а првенствено на сродним, као што су технички и електротехнички факултет.