Електротехничар рачунара

четворогодишњи образовни профил

Уписује се 30 ученика.

Образовни профил Електротехничар рачунара има за циљ да образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. електротехничаре који се баве одржавањем електронике самог рачунара или реализацијом програма на рачунару.

  • Ученици раде на практичној примени теоријских знања у циљу оспособљавања за обављање следећих послова:
  • Рад са оперативним системом Windows
  • Рад у програмском пакету MS Office-a (Word, Excel, PowerPoint)
  • Рад са програмима за цртање електричних шема (AutoCAD, Protel)
  • Рад у програмима за симулацију рада електричних кола и система (Electronic, Workbench)
  • Рад са програмским језицима (C, C#, C++)
  • Рад са базама података (SQL)
  • Повезивање делова рачунара (монтажа), уочавање и отклањање проблема и кварова у рачунарском систему, инсталација оперативног система, апликативног софтвера и периферног урађаја
  • Повезивање и подешавање локалне рачунарске мреже

Добро опремљене лабараторије и кабинети за информатику са савременим рачунарима представљају добру основу за стицање квалитетног знања из области рачунарства. По завршетку школовања ученици имају директну проходност на неком од факултета (електротехнички, електронски, рачунарски, факултет организационих наука итд.) или струковних студија. Уколико не желе да наставе школовање постоји могућност отварања сопственог сервиса-продавнице рачунара, запослења на одржавању рачунара, рачунарских мрежа или бављења програмирањем.