Контакт

Средња техничка школа „Никола Тесла” Сремска Митровица

Адреса: Змај Јовина 29, 22000 Сремска Митровица

Телефон:

  • Директор школе: +381 (0)22 631 315
  • Секретаријат: +381 (0)22 639 167
  • Рачуноводство: +381 (0)22 639 167
  • Референт за ученичка питања: +381 (0)22 639 167
  • Помоћник директора (школска радионица): +381 (0)22 631 508
  • Помоћник директора (зборница): +381 (0)22 631 565

Електронска пошта:

  • Директор: direktor@nikolateslasm.edu.rs
  • Секретаријат: sekretar@nikolateslasm.edu.rs
  • Рачуноводство: racunovodstvo@nikolateslasm.edu.rs
  • Референт за ученичка питања: referent@nikolateslasm.edu.rs