Машински техничар за компјутерско конструисање

четворогодишњи образовни профил

Уписује се 30 ученика.

Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање је формиран са намером да се омогући имплементација најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства. Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:

  • израду прорачуна и техничке документације
  • испитивање и мерење карактеристика машинских делова и склопова
  • пројектовање машинских делова и склопова
  • коришћење напредних софтверских алата за 3Д обликовање
  • израду делова на 3Д штампачу
  • коришћење стандарда и стручне литературе

Учење је усмерено ка кључним стручним знањима машинске струке, а софтвер се користи као средство аутоматизације и савременог техничког изражавања и комуникације. Најсавременији CAD/CAM софтвери ученику омогућавају истраживање, развијају креативност и подижу ефикасност, наводе ученика на решење и смањују моторички напор креирања модела. Доминантни исходи везани су за способност решавања машинских и техничко-технолошких проблема. Настава се изводи у савременим рачунарским кабинетима ( један ученик – један рачунар) уз употребу милтимедијалних наставних средстава и најсавременијих CAD/CAM програмских пакета.

Након завршеног школовања, матурантима се пружа могућност запослења у индустрији машина и алата, индустрији процесне технике и управљања, аутомобилској индустрији, компјутеризованој машинској обради, конструкционим бироима, и другим областима где се користе рачунарске технологије.