Материјали за реализацију часова основа система одбране Републике Србије

Ученици завршних разреда средње школе од школске 2018/2019. године имају могућност да се о улози и задацима Војске Србије и сродним темама упознају кроз укупно четири часа одељенског старешине током школске године.

Циљ је да ученици стекну основна практичнa знања и вештине о одбрани земље у условима ванредног и ратног стања, правима и обавезама у систему одбране и развију свест о потреби одбране земље и значају неговања патриотских осећања.

Реч је о програму који је уведен у другом полугодишту школске 2018/2019. године на инцијативу Министарства одбране. Предвиђено је да се овој теми посвете два часа у првом и два часа у другом полугодишту.

Ученицима предавања држе одељењске старешине уз стручну помоћ представника Министарства одбране и резервних војних старешина. Планирано је да се на часовима одељенског старешине обради 11 тема.

С обзиром на чињеницу да је у току пандемија вируса COVlD-19 у другом полугодишту школске 2020/2021. године настава из области одбране одвија се учењем на даљину уз коришћење унапређених презентација или наставних филмова.


Преузмите материјале за реализацију часова Основе система одбране Републике Србије

Видео Материјали

ПРВА ГРУПА ТЕМА
ДРУГА ГРУПА ТЕМА
ТРЕЋА ГРУПА ТЕМА
ЧЕТВРТА ГРУПА ТЕМА