Повратак ученика у школске клупе

  • од

Радови на реконструкцији и санацији крова зграде школе у Змај Јовиној бр. 29. ближе се крају, а самим тим и повратак ученика у школске клупе.

Почев од четвртка, 1. октобра. 2020. године, комплетна настава у обе зграде наше школе изводиће се према комбинованом моделу. Овом приликом, подсећамо све ученике и запослене да је према Правилнику о школском календару за школску 2020/21. годину предвиђено да се настава планирана за четвртак, 1. октобар. 2020. године изводи према распореду часова за понедељак.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ЗГРАДИ У ЗМАЈ ЈОВИНОЈ БР. 29.

Смену А чине ученици одељења: 1Е1, 1Е2, 2Е1, 2Е2, 3Е1, 3Е2, 4Е1, 4Е3, 3М3, 3М4, 4М1, 4М2, 1АТ, 2АТ
а смену Б ученици одељења: 1М1, 1М2, 1М3, 1М4, 2М1, 2М2, 2М3, 2М4, 3М1, 3М2, 3АТ, 4АТ

Током текуће и наредне недеље (у периоду од 1. до 9. октобра), за одељења смене А настава ће се изводити преподне, а послеподне за одељења смене Б. Ротација смена се врши на сваке две недеље, што значи да ће у периоду од 14. до 25. октобра ученици одељења смене Б долазити преподне, а ученици одељења смене А послеподне.

Сходно мерама заштите здравља ученика и запослених и препорукама за одржавање физичке дистанце, сва одељења подељена су на две групе. У текућој недељи, непосредну наставу ће пратити ученици групе 1, док ће ученици групе 2 наставу пратити на даљину. Следеље недеље, непосредну наставу ће пратити ученици групе 2, док ће ученици групе 1 наставу пратити на даљину. Према томе, ротација група која долазе на непосредну наставу врши се сваке недеље.

Изузетак од овог правила су одељења која се деле на три групе (одељења 2М2 и 2М4). Према распореду часова, одељење 2М2 се петком дели на три групе, а одељење 2М4 понедељком. Наведеним данима, у школу ће доћи сви ученици ових одељења да прате непосредну наставу.

Подсећамо све ученике да је ношење заштитних маски у школи обавезно, као и поштовање осталих прописаних мера заштите од вируса.