Припремна настава

  • од

Припремна настава за ученике биће организована у периоду од 12. до 14. августа. 2020. године, у згради школе у Планинској бр. 3 (преко пруге), у договору са предметним наставницима путем е-Учионице.