Распоред одржавања седница одељенских већа

  • од

Распоред одржавања седница одељенских већа након завршетка трећег класификационог периода можете погледати на следећим линковима:

Седнице одељенских већа ће бити одржане према датом распореду у згради школе у Змај Јовиној улици.